Korporatiiv-kommunikatsioon

Ettevõtete igapäevase kommunikatsiooni korraldamine. Juhtkonna ja majasisese PR-meeskonna nõustamine ning toetamine. Kommunikatsiooni siht- ja sidusrühmade ning kanalite kaardistamine. Sõnumiloome.