Teenused

Agenda on suhtekorralduse ja kommunikatsioonijuhtimise täisteenust pakkuv kommunikatsioonibüroo. Pakume avalike suhete ja PR-valdkonna terviklahendusi planeerimisest kuni elluviimise ja analüüsini.

Meie tugevuseks on mitmekülgse praktilise kogemusega partnerite ring, kes suudab klientidele pakkuda parimal tasemel strateegilist nõustamist korporatiivkommunikatsiooni, meediasuhete ja valitsussuhete alal. Oleme kiired reageerijad suhtekorralduslike kriiside lahendamisel.

Eristume oma konkurentidest, kuna omame häid teadmisi ja oskusi digitaalse kommunikatsiooni, sisuturunduse ning sotsiaalmeedia projektide elluviimisel.

Korporatiivkommunikatsioon

Ettevõtete igapäevase kommunikatsiooni korraldamine. Juhtkonna ja majasisese PR-meeskonna nõustamine ning toetamine. Kommunikatsiooni siht- ja sidusrühmade ning kanalite kaardistamine. Sõnumiloome.

Turunduskommunikatsioon

Integreeritud kommunikatsioon turunduslike eesmärkide saavutamiseks. PR-toetus uute brändide, toodete või teenuste turule toomiseks.

Kriisikommunikatsioon

24/7 valmisolek. Nõustamine kriiside ennetamiseks ja vajaduse korral lahendamiseks.

Meediasuhted

Suhted ajakirjandusega. Pressiteated ja meediatekstid. Pressiosakonna või pressiesindaja teenus. Meediasündmuste loomine.

Valitsussuhted

Suhted valitsusasutuste ja regulaatoritega. Valitsussuhete alane nõustamine. Seadusloome protsessi jälgimine. Klientide argumentide esindamine. Lobby.

Sisuturundus, sotsiaalmeedia sisuloome

Sotsiaalmeedia strateegiate koostamine. Sisuloome. Blogimine. Foto- ja videoprojektide juhtimine.

Sisekommunikatsioon

Igapäevane sisekommunikatsioon. Muutuste kommunikatsioon. Ühinemised ja ülevõtmised.

Sotsiaalse vastutuse projektid

CSR-projektid. Sponsorlus.

Strateegiad, auditid ja uuringud

Kommunikatsioonistrateegia, kommunikatsiooni auditi koostamine. Uuringute tellimine.

Meediakoolitused

Meediakoolitus, telekoolitus, kriisikoolitus, kaameratreening.